Spring News

วัคซีน "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" มาแรง โพลชี้คนไทยเชื่อมั่นมากสุด

23 พ.ค. 2564 เวลา 4:23 น. 17

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “การฉีดวัคซีนโควิด-19” พบประชาชนพอจะมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ 57.41 รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี ร้อยละ 29.32 โดยร้อยละ 56.49 ได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนให้ตนเองหรือคนในครอบครัว

poll เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและมั่นใจประสิทธิภาพของวัคซีน พร้อมรณรงค์เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงในการติดเชื้อและช่วยให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มากน้อยเพียงใด

พอจะรู้บ้าง 57.41%

รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี 29.32% 

ไม่ค่อยรู้ 9.54% 

ไม่รู้เลย 3.73%

2. ประชาชนได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ตนเองหรือให้คนในครอบครัวหรือไม่

ลงทะเบียนแล้ว 56.49% 

ยังไม่ได้ลงทะเบียน 32.39% 

ยังไม่แน่ใจว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ 11.12%

3. ประชาชนเชื่อถือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 จากแหล่งใดมากที่สุด

อันดับ 1 กระทรวงสาธารณสุข อสม.หน่วยงานราชการ 31.02%

อันดับ 2 การวิเคราะห์ข่าว/บทความ จากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และออนไลน์ต่าง ๆ 17.36%

อันดับ 3 องค์การอนามัยโลก (WHO) วารสารทางการแพทย์ระดับโลก 16.63%

4. ประชาชนเชื่อมั่นวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทใดมากที่สุด

อันดับ 1 ไฟเซอร์ (Pfizer) 75.11%

อันดับ 2 โมเดอร์นา (Moderna) 72.14%

อันดับ 3 จอนห์สัน แอนด์ จอนห์สัน (Johnson & Johnson) 68.52%

อันดับ 4 แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) 65.89%

อันดับ 5 สปุตนิก วี (Sputnik V) 61.89%

5. ประชาชนคิดอย่างไรเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย

อันดับ 1 ยังกังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่จะใช้ฉีดในประเทศไทย 59.64%

อันดับ 2 การฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิต้านทาน/ลดความรุนแรงของโรคได้ 57.24%

อันดับ 3 อยากให้เร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น 48.46%

6. สิ่งใดที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19

อันดับ 1 กลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับวัคซีน 67.74%

อันดับ 2 นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลดี ผลข้างเคียงและข้อควรระวังในการฉีดวัคซีน 52.13%

อันดับ 3 วัคซีนที่จะฉีดมีประสิทธิภาพสูง น่าเชื่อถือ มีรายงานรับรอง 51.86%

7. โดยสรุปแล้วประชาชนจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ภาครัฐจัดหาให้หรือไม่

ฉีด 64.39% 

ไม่แน่ใจ 22.30% 

ไม่ฉีด 13.31%

ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มากขึ้น เพราะยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูง รวมถึงผู้เสียชีวิตมากกว่าการระบาดในรอบก่อน ๆ จะเห็นได้ว่าประชาชนติดตามข่าวและเชื่อถือข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อสม. และภาครัฐด้วย ดังนั้นรัฐบาลจึงควรเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลข้างเคียง ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนยังกังวลมากเป็นอันดับหนึ่ง และเร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้ได้จำนวนต่อวันมากขึ้น เพื่อให้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศนั้นผ่อนคลายโดยเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด