เวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา 2564 ทางเลือกปลอดภัย ได้บุญ ฝึกจิตให้มีสติ

25 พ.ค. 2564 เวลา 8:00 น. 5

เวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา 2564 ทางเลือกปลอดภัย ได้บุญ สามารถทำร่วมกันในบ้าน รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อีกหนึ่งหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีที่ควรกระทำ

เวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา 2564 ทางเลือกปลอดภัย ได้บุญ ฝึกจิตให้มีสติ

วันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับ วันพุธที่ 26 พ.ค. 2564 ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การดำรงตนอยู่ในศีลธรรมคือ "การเวียนเทียน" และแน่นอนว่าด้วยภาวะการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางเลือกการเวียนเทียนออนไลน์คือสิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากๆ

เอาล่ะ! วันวิสาขบูชาปีนี้ เราไม่ปล่อยให้คุณกังวลที่จะต้องละทิ้งหน้าที่ชาวพุทธที่ดี ทางเลือก เวียนเทียนออนไลน์ คือแนวทางปฏิบัติที่เรานำมาฝาก และคุณก็สามารถเจริญภาวนาจิตร่วมกับครอบครัวที่บ้านของคุณได้เลย
 

>>> เว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์ 

 

ฟังธรรมออนไลน์ วันวิสาขบูชา

 

 

 

พระพุทธเจ้า

อริยสัจ 4 หลักธรรมวันวิสาขบูชา ความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ
1. ทุกข์ คือ ความจริงที่ว่าด้วยความทุกข์ การการเกิด แก่ เจ็บตาย

2. สมุทัย คือ ความจริงที่ว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์ ตัณหา ความอยาก

3. นิโรธ คือ การดับทุกข์ เข้าใจสาเหตุของทุกข์

4. มรรค คือ แนวปฏิบัติที่นำไปสู่หรือนำไปถึงความดับทุกข์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด