svasdssvasds

10 ตุลาคม World Mental Health Day ขอให้วันนี้เป็นวันสุขภาพจิตที่ดีของทุกคน

10 ตุลาคม World Mental Health Day ขอให้วันนี้เป็นวันสุขภาพจิตที่ดีของทุกคน

ตกงาน เครียด ปัญหาสุขภาพรุมเร้า คนรอบตัวไม่เข้าใจ ความกดดัน การเรียนออนไลน์ เศรษฐกิจไม่ดี ความรักแย่ หางานไม่ได้สักทีและอีกมากมาย จนนำไปสู่การฆ่าตัวตาย สุขภาพจิตจึงสำคัญโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19

สารพัดปัญหาที่ถาโถมเข้ามา ทั้งความเครียด การตกงาน การหางาน การเรียนออนไลน์ การทำงานหนักขึ้น ความไม่เข้าใจกันของคนรอบตัว เศรษฐกิจแย่ ความรักแตกแยกไม่ลงรอยกัน ภาวะหลังคลอดและอีกมากมาย ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการด้อยค่าตนเอง จนนำไปสู่การจบชีวิตตัวเองลง

อัตราการฆ่าตัวตายในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในปี 2563 ที่ผ่านมีคนฆ่าตัวตายไปแล้วกว่า 2,551 ราย แสดงให้เห็นถึงสุขภาพจิตของคนไทยแย่ลงเรื่อยๆโดยเฉพาะตั้งแต่มรการระบาดของโควิด-19ที่ผ่านมา

การจัดตั้งวันสุขภาพจิตโลกในทุกวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นทั่วโลกและระดมความพยายามในการสนับสนุนสุขภาพจิตที่ดีขึ้น วันนี้จะเป็นวันเปิดกว้างและสร้างโอกาสสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพจิต ได้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานของตน และสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม เพื่อให้บริการและเสิรมสร้างความแข็งแรงให้การให้คำแนะนำและเป็นปรึกษาด้านสุขภาพจิตของทุกคนบนโลก

แคมเปญปีนี้คือการแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้แก่กันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ

ในปีนี้มีแคมเปญที่ชื่อว่า ดูแลสุขภาพจิตของทุกคน มาทำให้มันเป็นจริงกันเถอะ (Mental health care for all : let’s make it a reality) ในช่วงขณะที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นผลกระทบในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของทุกคนทั่วโลก ในคนบางกลุ่ม ที่รวมไปถึง เจ้าหน้าที่ด่านหน้า นักเรียน ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามลำพัง และผู้คนที่มีภาวะสุขภาพจิตมาก่อนแล้ว เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์นี้ การให้บริการสำหรับผู้มีความผิดปกติทางจิต ระบบประสาทและการใช้สารเสพติดได้หยุดชะงักไปเยอะมาก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แต่เป็นเรื่องดีที่ระหว่างการประชุมสมัชาอนามัยโลกในเดือนพฤษภาคม 2021 ที่ผ่านมา รัฐบาลจากทั่วโลกได้ตระหนักถึงความจำเป็นของคุณภาพของการให้บริการด้านสุขภาพจิตให้มีระดับการให้บริการที่ดีขึ้น บางประเทศก็ค้นพบแนวทางใหม่ๆในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แคมเปญในปีนี้ จะให้แต่ละประเทศได้โชว์ศักยภาพและให้กำลังใจด้วยการให้คุณบอกเล่าเรื่องราวดีๆในเชิงบวกจากกิจกรรมที่คุณทำหรือเรื่องราวดีๆที่คุณอยากส่งต่อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆต่อไป

กราฟข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตเผยให้เห็นอัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยในแต่ละปี

ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต เผยให้เห็นตัวเลยของอัตราการฆ่าตัวตายในประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี 2560 โดยปี2563มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7.37 ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ โดยเฉพาะในช่วง6 เดือนแรกของปี 2563 มีผู้คนฆ่าตัวตายไปแล้วกว่า 2,551 ราย ซึ่งความห่างของจำนวนระหว่างปี 2562 กับปี 2563 ถือว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะคนในวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี แสดงให้เห็นปัญหาของสุขภาพจิตของคนไทยและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก ด้วยทั้งความเครียด การเป็นอยู่ของปากท้อง เศรษฐกิจที่แย่ลง ความกลัวการติดเชื้อ ความยากลำบากในการทำงานและหางาน หรือแม้กระทั่งอัตราการตกงานยังมากขึ้น โดนเฉพาะในหมวดของการท่องเที่ยวและการบริการ

 

Spring News ของเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีและขอให้ทุกวันเป็นวันที่ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น Happy World Mental Health Day 😊 #WorldMentalHealthDay

ที่มาข้อมูล World Health Organization และ กรมสุขภาพจิต

related