svasdssvasds

Meta ร่วมด้วยช่วยนักข่าว APAC ตั้งกองทุนช่วยคนที่ถูกข่มเหง-โดนล่วงละเมิด

Meta ร่วมด้วยช่วยนักข่าว APAC ตั้งกองทุนช่วยคนที่ถูกข่มเหง-โดนล่วงละเมิด

การถูกคุกคาม ข่มขู่ ล่วงละเมิด รวมถึงถูกกลั่นแกล้งทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกละเมิดได้ทุกสาขาอาชีพ ไม่เว้นแม้เป็น "นักข่าว" ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของสังคม Meta จึงจัดตั้งกองทุนด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อช่วยปกป้องนักข่าว นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ฯลฯ

กองทุนที่ Meta ริเริ่มมีชื่อเต็มๆ ว่า กองทุนพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและโครงการริเริ่มความปลอดภัยของนักข่าวในเอเชียแปซิฟิก (Human Rights Defender Fund and Journalist Safety Initiative)

Meta Journalist Project

สิทธิที่ Meta ร่วมปกป้อง/สนับสนุน ครอบคลุมกลุ่มไหนบ้าง?

กองทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Meta Journalist Project ออกแบบโครงการนี้เพื่อสนับสนุนนักข่าวหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Meta ซึ่งตกเป็นเป้าของการถูกข่มเหง ถูกโจมตี โดนล่วงละเมิด ตลอดจนถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็น

  • นักข่าวมืออาชีพ
  • นักข่าวพลเมือง
  • ผู้ที่ถูกดำเนินคดีจากการจัดกิจกรรมเพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชน
  • บุคคลในกลุ่มเปราะบางที่สนับสนุนสิทธิของตนเอง
  • นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่ใช้ความรุนแรง
  • บุคคลทั่วไปที่ออกมาเรียกร้องสิทธิมนุษยชน

กองทุนนี้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย การย้ายที่อยู่ชั่วคราว รวมถึงให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านกฎหมายและความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตแก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักข่าวอีกด้วย

At Meta, we have also committed to expanding our protection for journalists in Asia Pacific who are often at risk because of their occupation.
“ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก เป็นเรื่องสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องมีส่วนร่วมในการปกป้องและขยายการดูแลด้านสิทธิมนุษยชน” Marcin de Kaminski ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยและนวัตกรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กล่าวเสริมอีกว่า

“การสนับสนุนฉุกเฉิน เช่น กองทุนฉุกเฉิน (Emergency Fund) ซึ่งจัดหาผ่านกองทุนฉุกเฉินของเรา เป็นความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานเพื่อรักษานักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้อยู่รอดปลอดภัยและทำงานต่อไปได้”

Meta ยังให้คำมั่นที่จะขยายการคุ้มครองนักข่าวในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นอาชีพที่มักจะเผชิญความเสี่ยง รวมถึงสนับสนุนโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์แบบใหม่กับ International Center for Journalists และแหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยออนไลน์สำหรับนักข่าวที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะ

"การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักข่าวในปัจจุบัน"

Luis Botello รองประธาน  International Center for Journalists (ICFJ) ของ New Initiatives and Impact กล่าวต่อ

"นักข่าวหลายคนในเครือข่ายของเรา ต้องเผชิญกับการโจมตีทางไซเบอร์ ที่ไม่เพียงแต่จะโดนสั่งให้หยุดการรายงานข่าว แต่ยังให้ระบุแหล่งที่มาและแหล่งข้อมูลของที่พวกเขาหามาด้วย"

Meta ร่วมด้วยช่วยนักข่าว APAC ตั้งกองทุนช่วยคนที่ถูกข่มเหง-โดนล่วงละเมิด

เป็นนักข่าวยิ่งต้องอัปเดตทักษะดิจิทัล

Meta ให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าว ความปลอดภัยของนักข่าว จึงจัดทำหลักสูตรเติมความรู้ด้านดิจิทัล เช่น

  • Reuters Digital Journalism Foundations
  • Facebook Fundamentals for News
  • การฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในโซเชียลมีเดียและบนแพลตฟอร์มของ Meta

นอกจากนี้ Meta ยังประกาศความร่วมมือกับ Rory Peck Trust องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือนักข่าวอิสระทั่วโลก และยังช่วยป้องกันความปลอดภัยโดยเปิดให้ลงทะเบียน  Journalist Registration on Facebook ทั้งนักข่าวในอินเดีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และยังคงขยายโครงการไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยคุกคามต่างๆ ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่งอีกต่อไป แต่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขและป้องกัน

..................................​​​​​​​.................

ที่มา 

related