svasdssvasds

เที่ยวเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารโลก ที่ยูเนสโกยกรางวัลให้

เที่ยวเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารโลก ที่ยูเนสโกยกรางวัลให้

ที่เดียวจบ เที่ยวครบ กับรางวัลเมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน ที่การันตีโดย ยูเนสโก โดย 1 ใน 3 เมืองที่ได้รับการคัดเลือกนั้นอยู่ในประเทศไทย

มาทำความรู้จัก “เมืองสร้างสรรค์” (Creative City) คือ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่แสดงออกของความคิดสร้างสรรค์และก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ นำมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับเมืองนั้นๆ

เพชรบุรี โดยแบ่ง “เมืองสร้างสรรค์” (Creative City) ออกเป็นทั้งหมด 7 สาขา คือ วรรณกรรม (Literature), ออกแบบ (Design), ภาพยนต์ (Film), ดนตรี (Music), หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art), สื่อศิลปะ (Media Arts) และ วิทยาการอาหาร (Gastronomy)

โดยในปี 2564 นี้ มีเมืองจากภูมิภาคอาเซียนได้รับคัดเลือกด้วยกันทั้งหมด 3 เมือง และ หนึ่งในนั้นก็อยู่ในประเทศไทย คือ เพชรบุรี ที่รับเลือกในสาขาวิทยาการอาหาร (Gastronomy)

จังหวัดเพชรบุรี นับเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของไทย ซึ่งหาได้ง่าย มากๆ ในพื้นที่มีวัตถุดิบดี บวกกับฝีมือปลายจวักของคนเพชรบุรี จึงทำให้อาหารทั้งคาวและหวานของที่นี่อร่อยแตกต่างจากที่อื่น และสามารถหากินได้เฉพาะที่เมืองเพชรบุรีเท่านั้น เช่น แกงคั่วหัวตาล แกงหน่อส้ม ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง ขนมจีนทอดมัน ข้าวแช่ ขนมข้าวฟ่าง ขนมหม้อแกง ขนมตาล ใกล้ ๆ กรุงเทพแบบนี้ เตรียมตัววางแผนไปเที่ยวกันเถอะ 

related