svasdssvasds

ตรังเปิดเส้นทางดำน้ำ ดูปะการังเทียมสวยสุดในไทย

ตรังเปิดเส้นทางดำน้ำ ดูปะการังเทียมสวยสุดในไทย

ปะการังเทียม นับเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัมผัสธรรมชาติและความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลตรังในจุดดำน้ำต้องห้ามพลาด

จังหวัดตรัง พร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวนำร่อง โดยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เป็นเส้นทางท่องเที่ยวดำน้ำลึก (Scuba diving) ที่จุดดำน้ำ เกาะมุก-เกาะกระดาน-เกาะแหวน-ปะการังเทียม หินนก (เกาะลิบง)  ปะการังเทียม

สัมผัสธรรมชาติและความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลตรังในจุดดำน้ำต้องห้ามพลาด อาทิ จุดดำน้ำปะการังเทียมที่สวยที่สุดในประเทศไทย เส้นทางดำน้ำ ถ้ำมรกต เกาะแหวน เกาะกระดาน หินนก

โดย “ปะการังเทียม” นับเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจะทำหน้าที่คล้ายแนวปะการังธรรมชาติ เป็นแหล่งอาศัยและอนุบาลสัตว์น้ำ ทั้งยังเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของปะการังธรรมชาติ จึงช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำตลอดจนฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่แนวปะการังธรรมชาติ โดยวัสดุที่นำมาจัดทำเป็นปะการังเทียมมีได้หลากหลายชนิด เช่น หินคอนกรีต ตู้รถไฟ รูปปั้นประติมากรรม ไปจนถึงขาแท่นปิโตรเลียม

related