svasdssvasds

จองตั๋วออนไลน์ บขส. ลดค่าโดยสาร 10% ทุกเส้นทาง

จองตั๋วออนไลน์ บขส. ลดค่าโดยสาร 10% ทุกเส้นทาง

บขส. ส่งความสุขปีใหม่ 2565” ซื้อตั๋วผ่าน E-Ticket และ Website บขส. รับส่วนลด ค่าโดยสาร 10% ทุกเส้นทาง (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) เริ่ม 20 ธ.ค. 64 - 20 ม.ค.65

บขส. ส่งความสุขปีใหม่ 2565 มอบสิทธิ์ส่วนลด 10% ทุกเส้นทาง ทุกที่นั่ง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้ใช้บริการของ บขส. ตามนโยบายของรัฐบาลและ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับ โครงการ “บขส. ส่งความสุขปีใหม่ 2565” ให้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารเฉพาะผู้ใช้บริการ บขส. ที่ซื้อตั๋วโดยสาร ผ่านช่องทาง Application “E-Ticket” และ Website บขส. จองตั๋วออนไลน์ และเดินทางระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 - 20 มกราคม 2565 เท่านั้น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 10% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) และไม่สามารถใช้ส่วนลดนี้ร่วมกับรายการส่วนลดประเภทอื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยนแปลง หรือคืนตั๋วโดยสารทุกกรณี ทั้งนี้ บขส.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและยกเลิกสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

related