svasdssvasds

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจคนไทย กับเทศกาลปีใหม่ 2565

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจคนไทย กับเทศกาลปีใหม่ 2565

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยประชาชน 85% เน้นสังสรรค์กับคนในครอบครัว และเลือกกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ย้ำยังคงเน้นมาตรการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือร่วมกัน “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เน้นมาตรการ “ไม่เมา สวมหมวก ใส่แมสก์”

นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมของประชาชนเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 -15 ธันวาคม 2564 มีผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 1,008 คน 

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 16 - 60 ปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับงานเลี้ยงสังสรรค์ ด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน ร้อยละ 85  มีการพบปะ พูดคุย ร้อยละ 58.2  มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 16.8 และ มีการจัดกิจกรรม เช่น ร้องเพลงร่วมกัน ร้อยละ 13.6

นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เลือกที่จะสังสรรค์รับประทานอาหารกับคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ร้อยละ 77.6 รองลงมา สังสรรค์กับเพื่อน หรือญาติพี่น้องที่อยู่คนละบ้าน ร้อยละ 19.1 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ได้ทำจากการสำรวจเกี่ยวกับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่พบว่าประชาชนร้อยละ 26.8 เลือกที่จะไม่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่มีประชาชนจำนวนร้อยละ 62.7 เลือกที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 6.6 เลือกเดินทางโดยใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ / รถไฟ /  เครื่องบิน จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามหลักพฤติกรรมการป้องกันตนเอง แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด 

ผลสำรวจคนไทยกับเทศกาลปีใหม่

พร้อมกับร่วมณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เน้นมาตรการ “ไม่เมา สวมหมวก ใส่แมสก์” 

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชาวไทยทุกท่านจะปลอดภัยจากโควิด 19 หากปฏิบัติตามหลักพฤติกรรมการป้องกันตนเอง แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด 

โดยพยายามการเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา/จัดงานสังสรรค์ในที่โล่ง ใช้ภาชนะและอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น จาน ชาม ช้อน แก้ว อุปกรณ์ส่วนตัว และขอความร่วมมือประชาชนที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ เพิ่มมาตรการป้องกันตนเองและครอบครัว คนขับพร้อมตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อม 

หากเดินทางด้วยรถสาธารณะ ควรเลือกใช้บริการรถสาธารณะที่มีมาตรฐานและมีมาตรการป้องกันโควิด 19  รวมทั้งผู้เดินทางเองควรปฏิบัติตาม และตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนและหลังกลับ หากใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้มีความเสี่ยงติดโควิด 19 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองเทศกาลปีใหม่ปลอดภัยลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19  

ที่มา กองสุขศึกษา