กระทรวงการต่างประเทศ เปิดทำพาสปอร์ตวันหยุด ตลอดเดือน ม.ค. 65

09 ม.ค. 2565 เวลา 5:21 น. 6.3k

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล มอบของขวัญให้ประชาชน โดยการให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ เอกสารทะเบียนราษฎร โดยไม่คิดค่าบริการ และให้บริการหนังสือเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์

บริการหนังสือเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์และอาทิตย์) ตลอดเดือนมกราคม 2565 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เป็นต้นไป


ทั้งนี้บริการทำหนังสือเดินทางด่วนในวันเดียวโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม (ยกเว้นค่าธรรมเนียมด่วน 2,000 บาท) จำนวน 1,000 ราย (100 ราย/วัน) ตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2565 ยกเว้นวันหยุดราชการ
 รวมไปถึงบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยจะจัดเดือนละ 2 ครั้ง ตลอดปี 2565 เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีสาขาสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่

ซึ่งเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง กระทรวงการต่างประเทศจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ เพื่อบริการทำบัตรประชาชนใหม่และคัดสำเนาเอกสารทะเบียนราษฎร์ภาษาไทยและอังกฤษ 5 ประเภท ได้แก่ ทะเบียนบ้าน ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร และมรณบัตรอีกด้วย สำหรับคนไทยในต่างประเทศสามารถขอรับบริการได้ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ