svasdssvasds

สปสช. เตรียมแจก "ถุงยางอนามัย - ยาเม็ดคุมกำเนิด" รับบริการได้ฟรีทุกสิทธิ

สปสช. เตรียมแจก "ถุงยางอนามัย - ยาเม็ดคุมกำเนิด" รับบริการได้ฟรีทุกสิทธิ

ทำความเข้าใจเรื่องเพศ เพราะ Safe sex ไม่เชื่อเรื่องน่าอาย เมื่อ สปสช. เตรียมแจก "ถุงยางอนามัย - ยาเม็ดคุมกำเนิด" คนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไปรับบริการได้ฟรีทุกสิทธิ

ท้องก่อนวัยอันควร หรือ การท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็นอีกประเด็นที่ถูกนำเสนออย่างแพร่หลาย การเปลี่ยนผ่านชีวิตมาเป็น คุณแม่วัยใส มักมีดาบ 2 คมอยู่เสมอ เพราะไม่เพียงแต่ผลกระทบด้านสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ แต่ยังตามมาด้วยผลกระทบในระยะยาว

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2562 จากสถิติที่บันทึกไว้พบว่า วัยรุ่นช่วงอายุ 15-19 ปี มีการคลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 169 คน ในขณะที่วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้กำเนิดบุตรเฉลี่ยวันละ 6 คน ด้านจำนวนคุณแม่วัยใสพบว่าในปีเดียวกัน มีจำนวนผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีที่ให้กำเนิดบุตรอยู่ที่ 63,831 ราย โดยแยกเป็นอายุระหว่าง 15-19 ปี จำนวน 61,651ราย และอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 2,180 ราย และยังมีผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีที่มีการคลอดซ้ำอีกถึง 5,222 ราย (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2564) 

สปสช. เตรียมแจก "ถุงยางอนามัย - ยาเม็ดคุมกำเนิด" รับบริการได้ฟรีทุกสิทธิ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. จึงได้จัดช่องทางให้บริการ "ถุงยางอนามัย" และ "ยาเม็ดคุมกำเนิด" แก่คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปทุกเพศทุกสิทธิ โดยให้บริการยาคุมครั้งละ 1-3 แผง ปีละไม่เกิน 13 แผง ดีเดย์ 1 ก.พ. 2565 นี้ ส่วนถุงยางอนามัยมี 4 ไซส์ให้เลือก รับบริการได้ครั้งละ 10 ชิ้น/ สัปดาห์ รอบการจ่าย 7 วัน รับได้ 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนถุงยาง/คน/ปี  คาดว่าจะเริ่มได้ เมษายน 2565

แนวทางการให้บริการ "ยาเม็ดคุมกำเนิด"  และ "ถุงยางอนามัย" ปีงบประมาณ 2565 ว่า บริการดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งในปีนี้ สปสช. ได้เพิ่มจุดให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย (Safe sex)

สำหรับจุดให้บริการ คือ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย คลินิกการพยาบาลฯ , ร้านขายยา , โรงพยาบาลเอกชน , คลินิกเวชกรรม และหน่วยบริการปฐมภูมิ

สปสช. เตรียมแจก "ถุงยางอนามัย - ยาเม็ดคุมกำเนิด" รับบริการได้ฟรีทุกสิทธิ

"ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน" จะให้บริการสำหรับหญิงไทยทุกสิทธิ อายุระหว่าง 15-59 ปี โดย ผู้รับบริการสามารถรับบริการยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน ครั้งละไม่เกิน 3 แผง คนละไม่เกิน 13 แผง/ปี โดยรับบริการได้ 2 วิธี

  1. กรณีมีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน สามารถขอรับยาคุมกำเนิด ในแอปเป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกบริการสร้างเสริมสุขภาพ เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับ จองสิทธิ และไปรับภายในวันที่จองสิทธิ
  2. กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน ให้แสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับยาคุมกำเนิด ณ หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

ส่วน "ถุงยางอนามัย" จะให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิอายุ 15 ปีขึ้นไป รับบริการได้ครั้งละ 10 ชิ้น/ สัปดาห์  รอบการจ่าย 7 วัน รับได้ 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนถุงยาง/คน/ปี วิธีการรับคือ ใช้สมาร์ทโฟน Add Line สปสช. แล้วสแกน QR code ณ หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการแจกถุงยางอนามัย (ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ สปสช.) เพื่อรับถุงยางอนามัยตามไซส์ มีให้เลือก 4 ไซส์ คือ 49 มม., 52 มม., 54 มม. และ 56 มม. 

ทั้งนี้ การให้บริการยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน จะเริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ. 2565 นี้เป็นต้นไป ส่วนถุงยางอนามัยจะเริ่มให้บริการในช่วงเดือนเมษายน 2565

สปสช. เตรียมแจก "ถุงยางอนามัย - ยาเม็ดคุมกำเนิด" รับบริการได้ฟรีทุกสิทธิ

Safe sex หรือ การร่วมเพศอย่างปลอดภัย คืออีกหนึ่งความตระหนักจากกิจกรรมทางเพศ ที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะนอกจากการป้องกันตนเองจากการติดโรคทางเพศสัมพันธ์แล้ว ยังเป็นการรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการส่งต่อหรือแพร่เชื้อให้กับผู้อื่น ถึงแม้การ Safe sex จะไม่ได้ปลอดภัยว่ากำจัดความเสี่ยงทั้งหมด หากมีการใช้ "ถุงยางอนามัย" และ "ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน" ได้อย่างถูกวิธี ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลดความเสี่ยงทั้งการติดเชื้อ เอชไอวี และการ ท้องไม่พร้อม ได้ถึง 4-5 เท่า