svasdssvasds

งานเกษตรแฟร์ 2565 เดินเที่ยวแบบ New Normal หลังมหันตภัยโควิด เริ่มวันนี้!

งานเกษตรแฟร์ 2565 เดินเที่ยวแบบ New Normal หลังมหันตภัยโควิด เริ่มวันนี้!

เริ่มแล้ววันนี้วันแรก! เกษตรแฟร์ 65 เดินเที่ยวแบบ New Normal ภายใต้คอนเซปต์ "เกษตรกรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด" เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย พร้อมด้วยมาตรการป้องกันโควิด งานมีตั้งแต่ 28 ม.ค. - 5 ก.พ. 65 นี้!

นับเป็นอีกหนึ่งงานเทศกาลประจำปีที่ใครหลายคนต่างรอคอย ด้วยเพราะปีนึงจะมีงานที่รวมของของกิน ของใช้ และความรู้เกี่ยวกับวิทยาการทางการเกษตรต่าง ๆ กับงาน เกษตรแฟร์65 หรือ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565  ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายใต้มาตรการดูแลและป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน

งานเกษตรแฟร์ 2565 เดินเที่ยวแบบ New Normal หลังมหันตภัยโควิด เริ่มวันนี้!

สำหรับกิจกรรมและร้านค้าภายในงานเกษตรแฟร์ 2565 ก็ยังคงแบ่งตามโซนต่าง ๆ ซึ่งแต่ละโซนก็มากมายด้วยเหล่าบรรดาร้านค้า ได้แก่ 

 • โซน A ตลาดน้ำนนทรี
 • โซน B เศรษฐกิจฐานราก 
 • โซน C เทคโนโลยยีการเกษตร
 • โซน D ต้นไม้ และเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร 
 • โซน E Cafe in the garden สินค้า DIY and IDEA และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
 • โซน F สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
 • โซน G สินค้าเกษตรอุปโภค บริโภค
 • โซน H KU Shopping Mall
 • โซน J KU Outlet สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐและแฟรนไชส์
 • โซน K สินค้าจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ

งานเกษตรแฟร์ 2565 เดินเที่ยวแบบ New Normal หลังมหันตภัยโควิด เริ่มวันนี้!

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

งานเกษตรแฟร์ 2565 เดินเที่ยวแบบ New Normal หลังมหันตภัยโควิด เริ่มวันนี้!

 

ทั้งนี้ รูปแบบของ งานเกษตรแฟร์ 2565 จะเน้นการนำองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาถ่ายทอดและเผยแพร่สู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น

 • การจัดการประกวดเพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ เช่น การประกวดพืช ผลไม้ ปลากัด เป็นต้น 
 • การออกร้านค้าของนิสิต 
 • การจัดแสดงกิจกรรมศิลปและวัฒนธรรมของนิสิต 
 • เปิดพื้นที่ให้กับโครงการ BCG และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือโครงการ U2T โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนวกเข้ากับการจัดงานเกษตรแฟร์เพื่อให้ประชาชนได้ให้เห็นถึงผลสำเร็จและผลลัพธ์ที่ได้จากการนำความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ในส่วนของมาตรการสำหรับการเที่ยวงานเกษตรแฟร์ 2565  ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนจะประมาท ทั้งนี้ทางผู้จัดงานก็มีการเตรียมมาตรการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น 

 • พื้นที่จัดงาน จัดในพื้นที่เปิดโล่งกว้างทั้งหมด 
 • มีการกำหนดจุดตั้งร้านค้าเพียงฝั่งเดียวตามแนวถนนภายในมหาวิทยาลัย
 • กำหนดเส้นทางเดินชมงานแบบทางเดียว (One Way) 
 • กำหนดจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ทุกประตูทางเข้างานรวมถึงระหว่างโซนพื้นที่รอยต่อของงาน
 • มีจุดล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ภายในงานเป็นระยะ
 • มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานต่อพื้นที่ อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน 
 • มีการเว้นระยะห่างของร้านค้า และลดจำนวนร้านค้าลงจากเดิม
 • ผู้ประกอบการทุกรายพร้อมทีมงานที่มาออกร้านค้าภายในงาน จะต้องมีการตรวจ ATK ทุกวัน 
 • สำหรับผู้มาชมงานเกษตรแฟร์ นอกจากจะมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิแล้ว ยังต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือแสดงผลการตรวจ ATK เป็นต้น

งานเกษตรแฟร์ 2565 เดินเที่ยวแบบ New Normal หลังมหันตภัยโควิด เริ่มวันนี้!

 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บริการฉีดวัคซีนแก่นิสิตและประชาชน ใน งานเกษตรแฟร์ 2565 วันที่ 28 - 30 มกราคม 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เริ่ม 10.00 -13.00 น. ฉีดวัคซีนโควิด-19 Astrazeneca  วันละ 1,500 คนเท่านั้น วัคซีนเข็ม 2 , เข็ม 3 หรือ เข็ม 4 ชนิดวัคซีน Astrazeneca

งานเกษตรแฟร์ 2565 เดินเที่ยวแบบ New Normal หลังมหันตภัยโควิด เริ่มวันนี้!

สำหรับปีนี้ใครที่โหยหาบรรยากาศเก่าๆ อยากไปเดินเล่นเดินช้อปงานเกษตรแฟร์ 2565 อย่าลืมวางแผนการเดินทางให้ดี และเพื่อเลี่ยงปัญหารถติดจนสร้างความหงุดหงิด ทางที่ดีใช้รถสาธารณะไปจะดีที่สุด หรือจะนั่งบีทีเอสยิงยาว ไปลงที่สถานีเกษตรก็ได้ แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโควิด-19