Spring News

เช็ก วันหยุดเดือนเมษายน 2565 วันสำคัญที่ต้องรู้ มีวันไหน-หยุดกี่วัน?

26 มี.ค. 2565 เวลา 5:27 น. 5.4k

เช็กปฏิทินวันหยุดเดือนเมษายน วันหยุดปี 2565 มีวันหยุดไหม หยุดกี่วัน? นอกจากเทศกรานต์สงกรานต์แล้ว ยังมี "วันสำคัญ" อะไรบ้าง? เช็กได้เลยที่นี่!

เมื่อเข้าสู่เดือนที่ 4 ของปี 2565 แล้ว เป็นที่รู้กันว่าเป็นเดือนที่มีเทศกาลสงกรานต์ แล้ววันหยุดเดือนเมษายน 2565 มีวันไหนบ้าง จะชวนมาอัปเดต "วันหยุด" และวันสำคัญในเดือนนี้ 

 

วันหยุดเดือนเมษายน 2565 เตรียมตัวใช้วันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างคุ้มค่า เพราะเป็นการหยุดยาว 5 วันติด ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน กันไปเลย SpringNews จะพาไปเช็กว่า วันหยุดเดือนเมษายน 2565 มีวันไหนบ้าง เดือนนี้หยุดกี่วัน และมีวันสำคัญอะไรที่ต้องรู้บ้าง?

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

"วันหยุด" เมษายน 2565

 • 6 เมษายน 2565 : วันจักรี
 • 13-15 เมษายน 2565 : วันสงกรานต์ (พ่วงเสาร์-อาทิตย์ 16-17 เม.ย. ทำให้หลายคนได้หยุด 5 วันติด)

 

วันสำคัญ เมษายน 2565

 • 1 เมษายน 2565 : วัน April Fools’ Day | วันออมสิน | วันเลิกทาส | วันข้าราชการพลเรือน
 • 2 เมษายน 2565 : วันอนุรักษ์มรดกไทย |วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • 4 เมษายน 2565 : วันภาพยนตร์แห่งชาติ | วันเชงเม้ง
 • 5 เมษายน 2565 : วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • 7 เมษายน 2565 : วันอนามัยโลก
 • 12 เมษายน 2565 : วันป่าชุมชนชายเลนไทย
 • 13 เมษายน 2565 : วันผู้สูงอายุ
 • 14 เมษายน 2565 : วันครอบครัว
 • 22 เมษายน 2565 : วันคุ้มครองโลก
 • 24 เมษายน 2565 : วันเทศบาล
 • 25 เมษายน 2565 : วันนเรศวรมหาราช | วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • 26 เมษายน 2565 : วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
 • 29 เมษายน 2565 : วันเต้นรำสากล | วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 • 30 เมษายน 2565 : วันชาไข่มุกแห่งชาติ | วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

เช็ก วันหยุดเดือนเมษายน 2565 วันสำคัญที่ต้องรู้ มีวันไหน-หยุดกี่วัน?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ