svasdssvasds

5 ข้อที่ Alibaba 
หนุนให้พนักงานร่วมทำเพื่อลดโลกร้อน 
อาจเหมาะกับออฟฟิศคุณ

5 ข้อที่ Alibaba 
หนุนให้พนักงานร่วมทำเพื่อลดโลกร้อน 
อาจเหมาะกับออฟฟิศคุณ

Alibaba 
องค์กรจีนที่เติบโตจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างรวดเร็ว มีบริษัทในเครือจำนวนมาก และจ้างพนักงานกว่า 2.5 แสนคน ยิ่งในภาวะโลกร้อน องค์กรขนาดใหญ่ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ก็ยิ่งต้องทำธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน, วิถี ESG เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทุกภาคส่วน

เหตุที่ยก อาลีบาบา กรุ๊ป (Alibaba Group) ขึ้นมากล่าวถึงในประเด็นลดโลกร้อน เนื่องจากในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา กรีนพีซ (Greenpeace) องค์กรการเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศ ประกาศให้ Alibaba เป็นผู้นำในกลุ่มแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนที่ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเป็นบริษัทเดียวที่กำหนดระยะเวลาที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน สำหรับระบบนิเวศทางธุรกิจทั้งหมด

คิดและทำให้ออฟฟิศเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบ Alibaba

Source : Xinhuathai

ออฟฟิศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะคำนึงถึงการถ่ายเทของอากาศภายในสำนักงาน คุณภาพอากาศ สภาวะน่าสบาย (Thermal Comfort) เสียงรบกวน และแสง เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้ได้ผลงานที่ดี และเอื้อต่อการเติบโตของบริษัท

สิ่งเหล่านี้ยังสะท้อนถึงการเติบโตขององค์กรได้ด้วย เพราะนักลงทุนเริ่มมองว่า ESG เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิเคราะห์ว่า บริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นๆ มีโอกาสในการเติบโตหรือไม่ ส่งผลให้หลายองค์กรนำแนวทางไปปฏิบัติ เกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและการจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศขององค์กรนั้นๆ ได้นั่นเอง

ปัจจุบัน อาคารและตึกต่างๆ ทั่วโลกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบ 40% ของจำนวนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทั้งโลกปล่อยในแต่ละปี [1] ดังนั้น การพัฒนาออฟฟิศใหม่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนนั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ควรพัฒนาให้เร็วที่สุด

5 ข้อที่ Alibaba หนุนให้พนักงานร่วมทำเพื่อลดโลกร้อน และอาจจะเหมาะกับออฟฟิศคุณ

การออกแบบอาคารและสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำหรับยักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba มี 5 วิธีง่ายๆ ที่ใช้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ทั้งการใช้ระบบอัจฉริยะ สนับสนุนให้พนักงานเปลี่ยนพฤติกรรมและมีส่วนร่วมในการเพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่น่าสนใจคือ ทำได้ไม่ยากและน่าจะนำไปประยุกต์ใช้ต่อ

Source : Alibaba Group

  • 1. ลดการใช้น้ำและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

Alibaba นำแนวทางการประหยัดน้ำและเครื่องใช้สุขภัณฑ์มาใช้อย่างจริงจัง เช่น สร้างระบบกรองน้ำที่สามารถเปลี่ยนน้ำประปาเป็นน้ำดื่มได้โดยตรง ซึ่งช่วยลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก ทั้งยังติดตั้งถังรีไซเคิลพลาสติก และเก็บค่าธรรมเนียมการใช้พลาสติก หากพนักงานใช้กล่องอาหารกลางวันแบบใช้แล้วทิ้งในโรงอาหาร เพื่อลดขยะพลาสติกไปในตัว

  • 2. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับการติดตั้งระบบ IoT เพื่อประหยัดการใช้พลังงานทั้งออฟฟิศ

นอกเหนือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟ LED อาลีบาบายังมีระบบจัดการประหยัดพลังงาน รวมถึงเซ็นเซอร์ด้านสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ IoT อัจฉริยะ เพื่อควบคุมการใช้พลังงานในสำนักงานอย่างเต็มที่ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมากอย่างจอฉายภาพ ไฟที่ให้แสงสว่างมากๆ เครื่องปรับอากาศ จะปรับเปลี่ยนการทำงานเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อัตโนมัติ อีกทั้งยังแสดงและจัดการการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ได้อย่างต่อเนื่องภายในศูนย์อัจฉริยะของ Alibaba เอง และหลังจากที่ใช้มาตรการเหล่านี้แล้ว ปริมาณการใช้พลังงานต่อคน ลดลงไปกว่า 10% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

  • 3. ใช้ระบบปรับอากาศอัจฉริยะ

Alibaba ใช้ระบบปรับอากาศอัจฉริยะ ซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิของสำนักงานตามสภาพอากาศ อุณหภูมิ และการไหลเวียนของคนในห้องได้อัตโนมัติ และหากเทียบกับระบบปรับอากาศส่วนกลางแบบเดิม ระบบอัจฉริยะนี้สามารถลดการใช้พลังงานของทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ถึง 10% ต่อปี

Source : Alibaba Group

  • 4. สร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและปลูกฝังความรับผิดชอบ

บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกๆ ด้าน เช่น หากปฏิบัติตามวิธีการประหยัดพลังงานและการลดคาร์บอน 14 วิธีในสำนักงาน ก็จะได้รับรางวัล (ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ ปรินต์กระดาษสองหน้า รีไซเคิลกล่องกระดาษแข็ง ฯลฯ)

และถ้านับตั้งแต่บริษัทสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดขยะ รักษาสภาพแวดล้อม ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 พบว่าพนักงานกว่า 120,000 คน สามารถปฏิบัติตามแนวทางปรับพฤติกรรมการลดคาร์บอนได้ถึง 750,000 ครั้ง ซึ่งเทียบเท่ากับการปล่อยคาร์บอนถึง 336 ตัน!

  • 5. แนะรูปแบบการเดินทางมาออฟฟิศด้วยวิธีที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

Alibaba สนับสนุนให้พนักงานใช้วิธีเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ใช้รถรับส่งที่บริษัทจัดให้เดินทางไปสำนักงานต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการเรียกรถหรือขับรถด้วยตนเอง และพนักงานก็จะได้รับคะแนนกับรางวัลเป็นการตอบแทน

หรือจะเป็นตัวเลือกการเดินทางที่ปล่อยคาร์บอนต่ำในรูปแบบอื่นๆ เช่น การใช้รถไฟความเร็วสูงแทนเครื่องบิน การใช้รถร่วมกัน หรือการรับเพื่อนร่วมงานขึ้นรถคันเดียวกัน หากปฏิบัติตามวิธีการเหล่านี้ พนักงานก็จะได้รับคะแนนเช่นกัน

สำหรับพนักงานที่ร่วมปรับเปลี่ยนการเดินทางในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า พนักงาน Alibaba 16,000 คน โดยสารรถไฟความเร็วสูงเส้นปักกิ่ง-หางโจว มากกว่า 50,000 ครั้ง และพนักงานมากกว่า 90,000 คน โดยสารรถคันเดียวกันมากกว่า 760,000 ครั้ง

ESG กับเป้าลดคาร์บอนของ Alibaba Group

5 ข้อข้างต้นที่นำมาให้อ่านนี้ เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของแผนงานที่ Alibaba กำลังทำเพื่อก้าวไปสู่วิถี ESG  (Environmental, Social & Governance) ตามเป้าหมายที่กำหนดให้ทั้งระบบนิเวศทางธุรกิจ บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และจะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้ 1.5 กิกะตัน ภายในปี 2578

Souurce : alibabanews.oss-accelerate.aliyuncs.com

.............................................................................................

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป หากต้องการเข้าใจแนวทาง ESG จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จหรือองค์กรที่ปักหมุดว่าจะไปให้ถึงเส้นชัยของ "การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน" เชิญร่วมรับชมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในงาน SPRiNG News Special Forum : INNOVATION x SUSTAINABILITY นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืน ผ่านทาง Facebook และ Youtube ของ SPRiNG News | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.springnews.co.th/news/823472

.............................................................................................

ที่มา 

——————————————————————————
ติดตามข่าว ไอที เทคโนโลยี นวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล สำหรับไลฟ์สไตล์ในโลกยุคใหม่ได้ที่สปริงนิวส์ www.springnews.co.th

related