svasdssvasds

นักวิทย์ฯจีน คิด เสื้อผ้าอัจฉริยะ ยืดหยุ่นสูง ช่วยประเมินสุขภาพ วินิจฉัยโรค

นักวิทย์ฯจีน คิด เสื้อผ้าอัจฉริยะ ยืดหยุ่นสูง ช่วยประเมินสุขภาพ วินิจฉัยโรค

นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้พัฒนาระบบตรวจสอบสุขภาพอัจฉริยะที่สามารถสวมใส่ไว้กับตัวได้ทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูง โดยเทคโนโลยีนี้มาในรูปแบบของ "เสื้อผ้าอัจฉริยะ"

นักวิทย์ฯจีน คิด เสื้อผ้าอัจฉริยะ ยืดหยุ่นสูง ช่วยประเมินสุขภาพ วินิจฉัยโรค นักวิทย์ฯจีน คิด เสื้อผ้าอัจฉริยะ ยืดหยุ่นสูง ช่วยประเมินสุขภาพ วินิจฉัยโรค นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้พัฒนาระบบตรวจสอบสุขภาพอัจฉริยะที่สามารถสวมใส่ไว้กับตัวได้ทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูง โดยเทคโนโลยีนี้มาในรูปแบบของ "เสื้อผ้าอัจฉริยะ" ที่สามารถตรวจจับการสั่ นสะเทือนของร่างกาย วัดชีพจร ระดับการหายใจ และตรวจจับท่าทางการเคลื่อนไหวของมนุษย์จำนวน 6 แบบ ได้แบบเรียลไทม์ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องของผลงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ในแอดว๊านซ์ แมทีเรียลส์ (Advanced Materials) วารสารวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุศาสตร์ระดับนานาชาติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยืดหยุ่นได้ ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบัน

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

นักวิทย์ฯจีน คิด เสื้อผ้าอัจฉริยะ ยืดหยุ่นสูง ช่วยประเมินสุขภาพ วินิจฉัยโรค นักวิทย์ฯจีน คิด เสื้อผ้าอัจฉริยะ ยืดหยุ่นสูง ช่วยประเมินสุขภาพ วินิจฉัยโรค

และด้วยความที่เป็นอุปกรณ์ที่นำมาสวมใส่ได้ จึงมีแนวโน้มถูกนำไปประยุกต์ใช้เป็นวงกว้างเพื่อให้ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายยิ่งขึ้น อาทิ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบสภาพการณ์ และบริการทางการแพทย์ 

นักวิทย์ฯจีน คิด เสื้อผ้าอัจฉริยะ ยืดหยุ่นสูง ช่วยประเมินสุขภาพ วินิจฉัยโรค ทีมวิจัยหวังว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ จะช่วยเพิ่มความไฮเทค ความแม่นยำ และความสามารถในการทำงานทางไกล ให้กับภาคส่วนด้านการประเมินสุขภาพและการวินิจฉัยโรค

Cr. www.xinhuathai.com