svasdssvasds

พัทน์ ภัทรนุธาพร นศ.ปริญญาเอก คนไทยคนแรกที่ได้ทุนวิจัย KBTG Fellowship

พัทน์ ภัทรนุธาพร นศ.ปริญญาเอก คนไทยคนแรกที่ได้ทุนวิจัย KBTG Fellowship

ยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตและมีการแข่งขันสูง กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของธนาคารกสิกรไทย "กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)" ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ MIT Media Lab และสนับสนุนทุนวิจัยให้ พัทน์ ภัทรนุธาพร นักศึกษาวิจัยที่เก่งเทคและได้รับคัดเลือกเพียงหนึ่งเดียว

เดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เข้าร่วมกับ MIT Media Lab Research Consortium เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยด้านบริการทางการเงินยุคอนาคต (Next Generation Financial Services) และประกาศว่า ให้ทุนวิจัย KBTG Fellowship ครั้งแรกสำหรับ MIT Media Lab พร้อมเปิดตัว KBTG Fellowพัทน์ ภัทรนุธาพร คนแรกที่ได้รับทุนนี้

พัทน์ ภัทรนุธาพร นักศึกษาปริญญาเอกชาวไทยคนแรกในสาขา Fluid Interfaces ที่ MIT Media Lab ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ และการศึกษาส่วนบุคคล เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มความร่วมมือระหว่าง KBTG และ MIT Media Lab อีกทั้งยังมีจรรยาบรรณในการทำงาน คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชีวิตมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ KBTG สู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำในภูมิภาค

เรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)

เรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า KBTG ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย ด้วยการยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสู่ระดับภูมิภาค จึงเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ ร่วมทำงานวิจัยกับ MIT Media Lab สถาบันวิจัยที่ส่งเสริมความร่วมมือของธุรกิจและองค์การต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาและนานาประเทศ และทาง KBTG เข้าไปเป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยแบบ Fellowship

………………………….……………………….………………….………………..……………….

อ่านคอนเทนต์อื่นๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมคนไทย

………………………….……………………….………………….………………..……………….

ในด้านการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุน KBTG Felllowship เรืองโรจน์อธิบายคุณสมบัติว่า 

"ต้องเป็นคนที่เก่งเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเพื่อส่วนรวม มีแพสชันที่จะตอบโจทย์สังคม Push the boundaries, push the frontiers ต้องมีความกล้าที่จะคิดนอกกรอบ คิดใหม่ ทำใหม่ และไม่กลัวความล้มเหลว"

นักศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของ MIT Media Lab ที่ได้รับคัดเลือกจะเรียกว่า KBTG Fellow โดยผลงานวิจัยและการนำเสนอของ KBTG Fellow จะเป็นตัวแทนที่สะท้อนความมุ่งมั่นของ KBTG ในการสนับสนุนการวิจัยระดับโลกเพื่อสังคมมนุษย์ที่ดีขึ้น ส่วนขั้นตอนการแต่งตั้ง KBTG Fellow นั้น จะดำเนินการโดย MIT Media Lab และตามความยินยอมของ KBTG

KBTG Fellowship ยังเป็นทุนสนับสนุนแรกสำหรับ MIT Media Lab จากบริษัทเทคโนโลยีของไทย โดยทุนนี้มีระยะเวลา 2 ปี ในช่วงแรก และอาจได้รับการต่ออายุตามข้อตกลงระหว่าง KBTG และ MIT Media Lab ต่อไป

KBTG Fellowship ยังเป็นทุนสนับสนุนแรกสำหรับ MIT Media Lab จากบริษัทเทคโนโลยีของไทย โดยทุนนี้มีระยะเวลา 2 ปี ในช่วงแรก และอาจได้รับการต่ออายุตามข้อตกลงระหว่าง KBTG และ MIT Media Lab ต่อไป

สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Fellow จะต้องเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ MIT, ทุนหลังปริญญาเอก, รองดุษฎีบัณฑิต, นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยหรือตำแหน่งเทียบเท่า และจะต้องผลิตผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย และพันธกิจของ KBTG ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำเสนอประโยชน์ในวงกว้างสำหรับประเทศไทย และเพื่อบรรลุเป้าหมาย The Best Tech Organization แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2568 

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ Research Lab Consortium ทาง KBTG จะส่งนักวิจัย 1 คนไปทำงานร่วมกับนักวิจัยของ MIT Media Lab ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์, UX/UI กับเทคโนโลยีบล็อกเชน และคาดว่าความร่วมมือด้านการวิจัยจะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนปีนี้ 

related