svasdssvasds

ใบไม้-รีคัลท์ แอปพลิเคชันเพื่อ เกษตรกร วางแผนเพาะปลูกครบวงจร

ใบไม้-รีคัลท์ แอปพลิเคชันเพื่อ เกษตรกร วางแผนเพาะปลูกครบวงจร

หนึ่งในปัจจัยสำคัญของการทำเกษตร นั่นคือ สภาพอากาศ ซึ่งบางอย่างจำเป็นต้องรู้ล่วงหน้า ผ่านการพยากรณ์อากาศ ปัจจุบัน ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำการเกษตรมากมาย ทำให้เรารู้ถึงสภาพอากาศล่วงหน้า และ ทำให้เราเตรียมพร้อมรับมือได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ซึ่งหนึ่งในตัวช่วยนั่น คือแอปพลิเคชัน “ใบไม้”  แอปพลิเคชันที่ฝีมือคนไทย ที่จะช่วยเกษตรกรจัดการกระบวนการเพาะปลูกอย่างครบวงจร

ข่าวที่น่าสนใจ 

 

ใบไม้ เป็นแอปพลิเคชัน จากบริษัท รีคัลท์ ประเทศไทย จำกัด ได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ จะช่วยเกษตรกรจัดการ ในการให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของเกษตรกร วางแผนการเพาะปลูก ลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศ เพราะมีการพยากรณ์อากาศแบบละเอียด ดูได้ล่วงหน้า ตั้งแต่รายชั่วโมงยาวไปจนถึง 9 เดือน

 

ซึ่งแอปพลิเคชัน ใบไม้ จะช่วยในการ

พยากรณ์อากาศเจาะจงในแต่ละแปลง ซึ่งมีข้อมูลทั้งอุณหภูมิและปริมาณฝน เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และสามารถดูพยากรณ์น้ำฝนได้สูงสุดล่วงหน้าถึง 9 เดือน  ใช้ในการวางแผนได้ทุกช่วง ไม่ว่าจะขั้นตอนการลงปลูก ใส่ปุ๋ย หรือเก็บเกี่ยว

ติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มเมฆฝน ในเวลาปัจจุบัน ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับแปลงของเรา เพื่อวางแผนเพาะปลูกและดูแลแปลงในแต่ละวัน

ตรวจสอบสถานะของแปลงจากการวิเคราะห์ภาพแปลงผ่านภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อหาพื้นที่ในแปลงที่อาจมีปัญหาและต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

สามารถเรียนรู้วิธีและขั้นตอนปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย และอื่นๆ

แอปพลิเคชัน ใบไม้-รีคัลท์ ใช้บริการฟรีตลอดชีพไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ปัจจุบันในการทำเกษตร จำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ จะหวังพึ่งโชคดวงเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แล้ว การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบ่งเบา ช่วยบริหารจัดการวางแผน ในส่วนต่างๆ เกษตรกรจะได้ผลกำไรในการทำเกษตรมากขึ้นและเหนื่อยน้อยลง

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด