svasdssvasds

"วราวุธ" ชวนปลูกป่าคืนพื้นที่สีเขียว ดันการค้า "คาร์บอนเครดิต" สร้างรายได้

"วราวุธ" ชวนปลูกป่าคืนพื้นที่สีเขียว ดันการค้า "คาร์บอนเครดิต" สร้างรายได้

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “วราวุธ ศิลปอาชา” ชวนคนไทยสร้างคาร์บอนเครดิต พร้อมคืนพื้นที่สีเขียว 55% ลดก๊าซเรือนกระจก ย้ำธรรมชาติจะกลายเป็นรายได้ให้ท้องถิ่น

ทุกวันนี้เพื่อต่อสู้กับวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภาวะโลกร้อน และภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น รัฐบาลหลายประเทศและหลายธุรกิจต่างให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมหรือนโยบายสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะคำว่า คาร์บอนเครดิต ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวอีกต่อไป 

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2565) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่นร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสุขภาวะชุมชน" ในงาน "สานพลัง สร้างนวัตกรรม สร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน" ของ สสส. ณ อิมแพค เมืองทองธานี

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันได้มียุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขแบบใหม่ เนื่องจากขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยง ทั้งภาวะโลกร้อนและโควิด-19 หากโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ไทยจะติด 1 ใน 10 ประเทศ ที่จะได้รับผลกระทบมาก รัฐบาลจึงมีแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 55% ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้

วราวุธ ชวนปลูกป่าคืนพื้นที่สีเขียว ดันการค้าคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้การเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่าในภาคเหนือจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ดี เนื่องจากในปีที่ผ่านมา 2564 ไทยสามารถลดจุดความร้อนได้ถึง 60% นอกจากนี้ยังได้มีการผลักดันการค้าคาร์บอนเครดิต ทำให้ประชาชนที่มีต้นไม้ในพื้นที่ สามารถนำต้นไม้มาสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต ทำให้คนในท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้ควบคู่กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึง ภาคเอกชนสามารถร่วมกันขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในชุมชนได้อีกด้วย

วราวุธ ชวนปลูกป่าคืนพื้นที่สีเขียว ดันการค้าคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า "ปีนี้เป็นปีแห่งการปรับตัวและฟื้นฟู ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะประสานงานให้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์ธรรมชาติในวันนี้ท้ายที่สุดจะกลายมาเป็นรายได้ในท้องถิ่น อีกด้วย"

วราวุธ ชวนปลูกป่าคืนพื้นที่สีเขียว ดันการค้าคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้