เตือน ปชช.ภาคใต้ ช่วงน้ำท่วม-น้ำหลาก ระวังสารเคมีปนเปื้อนในน้ำ!!

กรมควบคุมมลพิษ แนะ 14 จังหวัดภาคใต้ เพชรบุรี และประจวบฯ ให้จัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตรายที่ใช้ในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบ้านเรือน ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและพ้นน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำในช่วงหน้าฝนและช่วงน้ำหลาก

เพิ่มความเข้มข้น! คพ.ปรับค่าตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศใหม่

คพ. ประกาศใช้ดัชนีคุณภาพอากาศใหม่ ที่นำ PM2.5 มาร่วมคำนวณ เพื่อป้องกันสถานการณ์มลพิษทางอากาศ พร้อมเปิดตัว Application Air4Thai เวอร์ชั่นใหม่

ยอดนักท่องเที่ยวเพิ่ม! อุทยานฯเอราวัณ เตรียมจัดการน้ำเสียรองรับ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เผย มีนักท่องเที่ยวมาในช่วงเทศกาลสูงสุด 2,000 คนต่อวัน ช่วงเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 เตรียมบริหารจัดการน้ำเสียเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

รุนแรงกว่าปีที่แล้ว! ค่าฝุ่นละออง ตำบลหน้าพระลาน พุ่ง

กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองตำบลหน้าพระลาน จ.สระบุรี ปี 2561 พบว่ามีแนวโน้มปัญหารุนแรงกว่าปี 2560 เตรียมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา บูรณาการจากทุกภาคส่วนและปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองในพื้นที่ให้เหมาะสม

ติวเข้ม! การบริหารจัดการการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

คพ. ร่วมกับ บ.เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการสำรวจ จัดการและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในดินและน้ำใต้ดิน

เสนอแนะ! เชิงมาตรการ จัดการ-ควบคุม มลพิษจากยานพาหนะข้ามแดน

คพ. ประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะข้ามแดน จากข้อมูล ในปี 2559 พบว่า ยานพาหนะของประเทศเพื่อนบ้านมีการระบายสารมลพิษทางอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐานมากกว่ายานพาหนะของประเทศไทย

เร่ง! ฟื้นฟู “ลำห้วยคลิตี้” ต่อเนื่อง จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

เดินหน้าฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จ.กาญจนบุรี จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ขณะที่เดือนมีนาคม พบคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน สัตว์น้ำ เช่น ปู และหอย ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ส่วนเนื้อปลา พืชและผักสามารถบริโภคตามปกติ

“ไทย-ญี่ปุ่น” จับมือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมรับมือช่วงเดือน พ.ย.นี้

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ระบุการดำเนินงานช่วงแรกจะเน้นการแก้ไขปัญหาสำหรับพื้นที่ กทม. เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้

ติวเข้มด่านชายแดนนำเข้า-ส่งออก ขยะพิษ!

คพ.ติวเข้มหน่วยงานด่านชายแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในพื้นที่ ให้เป็นไปตามอนุสัญญาบาเซล

เพิ่มจุดทิ้งขยะอันตราย! ในพื้นที่ กทม. เกือบ 4,000 แห่ง

โครงการ“ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย”ภาครัฐร่วมเอกชนสร้างจุดรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวน 3,815 แห่ง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อนำไปจัดการอย่างถูกวิธี

เตรียมรับมือขยะ-น้ำเสีย จากเหตุอุทกภัย

กรมควบคุมมลพิษประสานท้องถิ่นเตรียมจัดการขยะมูลฝอยและป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียจากเหตุอุทกภัย

1 2 3