“ศรีวราห์” รับตัว 3 กรรมการบริษัทใน “ตระกูลกรรณสูต” บุกรุกป่า สร้าง “รังเย็น รีสอร์ท”

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับมอบตัว 3 กรรมการ บริษัท ซีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ “รังเย็นรีสอร์ท” ในจังหวัดเลย พร้อมแจ้งข้อหา บุกรุกพื้นที่ป่าโดยทั้ง 3 ยอมรับ พื้นที่ทั้งหมดไม่มีเอกสารสิทธิ์