“ดร.สุเมธ” ฝันถึงในหลวง ร.9 พระองค์มีพระพักตร์ชื่นบานมาก แจ่มใส

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าถึงความฝัน ว่า “ฝันถึงพระองค์ราว 2-3 ครั้ง พร้อมบอกผมว่า ช่วยจัดทริปไปยอดเขาคิลิมันจาโร เพราะฉันอยากไปเหลือเกิน”