“แว่นกันแดด” สำคัญไฉน?? เลือกอย่างไรให้ ปกป้องดวงตาคุณ!!

หากจะเลือก “แว่นกันแดด” สักอันที่มีคุณภาพ และปกป้องดวงตาของคุณ จากความร้ายกาจของแสงแดด “เลนส์” เป็นส่วนสำคัญมากๆ ที่คุณควรใส่ใจ ทั้งเลนส์ปรอท ,เลนส์ตัดแสง ,เลนส์ย้อมสี หรือเลนส์ธรรมดา

ด่วน! บริจาคอวัยวะผ่านช่องทางทำ”บัตรประจำตัวประชาชน”

สภากาชาดไทยขอความร่วมมือ อธิบดีกรมการปกครอง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะ ให้สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะผ่านช่องทางการทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ยังมีผู้รอคอย! ปลูกถ่ายกระจกตาอีก กว่า 12,000 ราย

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมลุงพายัพผู้ป่วยติดเตียงที่มีความตั้งใจจะบริจาคดวงตาให้ผู้พิการทางสายตา พร้อมเชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา

เรื่องนี้มีคำตอบ !! ใส่คอนแทคเลนส์ใกล้ไฟ ไม่ทำให้ตาบอด

เป็นเรื่องที่เข้าใจผิด สำหรับการส่งข้อความต่อๆ กันกรณีฟอร์เวิร์ด เมลระบุว่า การใส่คอนแทคเลนส์ใกล้ไฟจะทำให้ตาบอด อีกทั้งยังแชร์ต่อๆ กันว่ามันจะละลายเชื่อมติดกับกระจกตา นั้นเป็นเรื่องไม่จริง