สวยงาม! ดอกปทุมมาบานรับหน้าฝนที่จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงดอกปทุมมา ทิวลิปสยามกว่า 100,000 ดอก มากที่สุดในภาคเหนือ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้