มีให้ชมปีละครั้ง! ดอกเปราะภูบานสะพรั่งที่ยอดภูเรือ

ในช่วงนี้ ดอกเปราะภู ดอกไม้หายากจะพร้อมใจกันบานสะพรั่ง ที่ยอดภูเรือ จ.เลยเป็นจำนวนมาก รอให้นักท่องเที่ยมไปสัมผัสความงามที่หาดูได้ยากเพียงปีละครั้งเท่านั้น