เตือน 4 จังหวัดภาคใต้ เสี่ยง!! “ดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก”

กรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และระนอง เฝ้าระวังภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากไปถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน

สั่งเฝ้าระวัง!! 14 จังหวัด ดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก

อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง พร้องแจ้งเหตุ 24 ชม.

สำรวจลูกจ้างได้รับผลกระทบพายุ “เซินติญ” สั่งดูแลเต็มที่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงใยนายจ้าง ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “เซินติญ” ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดูแลให้คำแนะนำด้านแรงงาน ขอนายจ้างเห็นใจลูกจ้างบ้านน้ำท่วม เดินทางไม่ได้