เก็บอาการไม่อยู่!! “ธนาธร” เปิดตัวชัด หนุนก๊วน “จ่านิว-โรม-ทนายอานนท์” เคลื่อนไหวล้มคสช.!??

กระสันเก็บอาการไม่อยู่!! “ธนาธร” ผู้ประกาศตัวเป็นตัวเลือกการเมืองยุคใหม่ เปิดตัวชัด หนุนก๊วน “จ่านิว-โรม-ทนายอานนท์” เคลื่อนไหวล้มคสช.!??