แถลงการณ์ฯ ราชินี ใน ร.9 เสด็จรพ.จุฬาฯ ทรงตรวจพระกรรณ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9 เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับการตรวจพระกรรณ ประทับ 6- 8 มีนาคม 2561