ผ่าสังคมลับออนไลน์!! “เว็บมืด” หนึ่งในพื้นที่โชว์ ”ทรมานสัตว์”

ปัจจัยที่ทำให้โลกปั่นป่วน นอกจาก เศรษฐกิจโลก-น้ำมันแล้ว ยุคนี้ “ภัยไซเบอร์” ถือเป็นตัวแปรสำคัญของการคุกคามป่วนโลก เนื่องจากขณะที่ประเทศไทย ยังต้องไล่ตามเพื่อวางมาตรการรับมือ โดยเฉพาะกรณี “ดาร์กเว็บ”