“ทรู” ชี้! หากไม่ได้ผ่อนผันค่างวดกระทบอุตสาหกรรมฯ ทั้งระบบ

ทรู ชี้แจง ขอผ่อนชำระค่างวดคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ไม่ทำรัฐเสียประโยชน์ ระบุหากรัฐไม่ช่วยอาจมีผลต่ออุตสาหกรรมทั้งระบบ