นายกฯ ลาว เล็งฟ้องบริษัทสร้างเขื่อน

นายกฯ ลาว แถลงข่าวครั้งแรก เล็งฟ้องเรียกค่าเสียหายบริษัทเจ้าของสัมปทาน ก่อสร้างเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ที่ทรุดตัว จนน้ำท่วมใหญ่