ไม่เหมือนที่โม้ไว้ แฉ! “นายกฯ อปท.” เรียกเงินแสนแลกบรรจุลูก สุดท้ายแห้ว!

แม่สุดทน แฉ! “นายกฯ อปท.น่าน” เรียกเงินแสนแลกตำแหน่ง “พนักงานจ้างสาธารณสุขเทศบาลฯ” คุยโตบอกอำนาจอยู่ที่ปลายปากกานายกฯ สุดท้ายลูกไม่ได้งาน ทวงเงินคืนก็บ่ายเบี่ยง