“ร้อยโท” คาดเอี่ยวเงินทอนวัด เข้าแจงเรื่องปืน 23 กระบอกที่ค้นเจอในบ้าน

นายทหาร ยศ ร.ท. ที่ตำรวจคาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคดีเงินทอนวัด เดินทางเข้าพบตำรวจชี้แจงเรื่อง ปืน 23 กระบอกที่ถูกยึดจากบ้าน