โลกนี้เขื่อนแตก!! ระทึกมาแล้ว 25 แห่ง “อเมริกา” แชมป์ภัยพิบัติจากเขื่อน

นับแต่มนุษยชาติมีความสามารถด้านวิศวกรรม ในการก่อสร้างเขื่อน ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างขวางแนวการเคลื่อนที่ของน้ำ เพื่อบริหารจัดการเส้นทางน้ำไหล ในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เขื่อนจึงเป็นเหมือน “ช่องทางหรือประตูระบายน้ำ” เพื่อปล่อยให้น้ำไหลผ่านเป็นช่วงๆ หรือต่อเนื่อง และยังใช้พลังงานน้ำ ในโรงงานไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วย