“ชวลิต” ตอก “ปณิธาน” ให้คำปรึกษาผิด ๆ ติงให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นประเทศ

“ชวลิต” มองการที่ “ปณิธาน” ให้คำปรึกษานายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับ การนั่งประธานอาเซียน เป็นการให้คำปรึกษาผิดทั้งหลักวิชา และผิดทั้งด้านจริยธรรม ซึ่งสุ่มเสี่ยงเสียหายด้านศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นประเทศ