พลิกโผ “อิทธิพร บุญประคอง” นั่งเก้าอี้ ปธ.กกต.คนใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเลือก นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คนใหม่ เตรียมแจ้งผลการเลือกตั้งให้ประธาน สนช.ทราบเพื่อนำความกราบบังคมทูลฯ ต่อไป