เจาะกลุ่ม! อาชีพแท็กซี่-วิน หวังดึงเข้าประกันสังคม มาตรา40

รมว.แรงานเปิดโครงการ สร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เร่งขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแรงงานอิสระภาคสมัครใจ