“ปาเลา” เตรียมเป็นประเทศแรกของโลกที่แบนครีมกันแดด

ปาเลา ประเทศเกาะในทะเลแปซิฟิก เตรียมเป็นประเทศแรกในโลกที่จะแบนครีมกันแดดที่เป็นพิษต่อปะการังจากปี 2020 เป็นต้นไป