“นักวิชาการ” ชี้! ควรเร่งประมูลแหล่งปิโตรเลียม หวั่นกระทบหลายด้าน

นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน ระบุการประมูลปิโตรเลียมไม่ควรล่าช้า เพราะจะส่งผลกระทบหลายด้าน และทำให้ประเทศเสียหายมากกว่าแสนล้านบาท