ทึ่ง! ปักผ้าซาซิโกะ ผลงานจากผู้พิการทางสายตา 6 คนแรกของไทย!

6 คนตาบอดปักผ้าซาซิโกะลวดลายสไตส์ญี่ปุ่นสำเร็จเป็นกลุ่มแรกของไทย ทางสมาคมคนตาบอดฯ – มช. เตรียมต่อยอดฝึกสอนจนชำนาญ ส่งเสริมเป็นอาชีพใหม่ให้คนตาบอดทั่วไทย