โชว์! เครื่องตรวจหาพาร์กินสัน” หวังผลักดันสู่นโยบายและเชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำเสนอนวัตกรรมผลงานวิจัยทางการแพทย์ ภายใต้แนวคิด “25 ปี สวรส. สู่ระบบสุขภาพไทยในอนาคต”