อ้างลดอ้วน! ผลิตภัณฑ์ “Me 2 Slim” สวมเลข อย. แถมโฆษณาลวงผ่านสื่อ

อย.ตรวจเจอผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “Me 2 Slim” สวมเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่น โฆษณาอ้างลดอ้วนผ่านสื่อออนไลน์ เตือนภัยผลิตภัณฑ์อ้างลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมักตรวจพบสารไซบูทรามีน