พิถีพิถันก่อนทาน กับ 5 วิธีเลือก “ผลไม้รถเข็น” อย่างปลอดภัย

เชื่อว่าไม่มีใคร ไม่เคยเลือกซื้อ เลือกทาน “ผลไม้รถเข็น” ตามท้องตลาด “ผลไม้รถเข็น” มักเป็นตัวเลือกแรกๆ หลังมื้อเที่ยง ตบด้วย “ผลไม้” หวานๆ เปรี้ยวๆ เย็นชื่นใจ มันคือ ดี!!