เปิดเล่ห์โกง! ขบวนการฟอกเงินทุจริตเงินทอนวัด

เป็นอีกคดีตามมาหลังจากพบข้อมูลเครือข่ายทุจริตเงินทอนวัด ก็คือคดีฟอกเงิน เมื่อการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ทรัพย์ของหลวงได้ถูกโอนไปให้บุคคลภายนอก ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งบหลวง