ลุยจับ “แบ่งขายบุหรี่” กลางเมืองนครปฐม

สธ. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวมถึงชี้แจงข้อกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน รวมถึงบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในพื้นที่ อำเภอเมืองนครปฐม