สวม “เสื้อสีเหลือง” ให้ระวังการใช้ “ตราสัญลักษณ์”

ตลอดเดือนกรกฎาคม ซึ่งรัฐบาลรณรงค์ให้มีการสวมเสื้อเหลือง เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ปรากฎว่า มีการผลิตและจำหน่ายเสื้อสีเหลืองที่มีการนำตราประทับพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ถือว่ามีความผิด เนื่องจากยังไม่มีพระบรมราชานุญาต