ประมวลภาพ เปิดแล้ว! ” พิพิธภัณฑ์ พระเครื่อง พระกรุ” ศาสตร์ศิลป์แห่งศรัทธา

เปิดพิพิธภัณฑ์พระเครื่อง พระกรุ โดยมีนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นพระธานในพิธี และทางพิพิธภัณฑ์ได้ร่วมมือกับมหาวัทยาลัยเกษตรศาตร์
ได้จัดตั้งหลักสูตรสถาบันวิชาการพระเครื่อง พระกรุแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักสะสม ผู้ที่มีใจรักในพระเครื่องได้ศึกษาเรียนรู้
และผู้ที่ต้องการทราบความเป็นมาเกี่ยวกับพระเครื่องไทยพร้อมเพื่อเป็นข้อมูลในการสะสม
โดยประสบการณ์ จากนักสะสมซึ่งแต่ละท่านมีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ได้รวบรวมพระเครื่องซี่งมีพระหลักและพระเกจิต่างๆ
ในอดีตและปัจจุบัน ให้ประชาชนได้ชมอย่างใกล้ชิด สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ หมู่บ้านสมชายใหม่ ถนน สรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.