“พรเพชร” สั่งสอบด่วน คลิปหลุดล้มกระดานกสทช.ใหม่ ขีดเส้น 30 วัน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคาร ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

“พรเพชร” ตั้ง กก.สอบคลิปเสียงล้ม “กสทช.”

บูรพา สงวนวงศ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อน “พรเพชร” ตั้ง กก.สอบคลิปเสียงล้ม “กสทช.” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night