“บิ๊กอู๋” ยื่นจดสัตยาบันสาร ฉบับที่ 29 ต่อ ILO ย้ำ! ไทยเน้นความเท่าเทียม

รมว.แรงงาน เข้าพบ Mr.Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ ILO และยื่นจดทะเบียนให้สัตยาบันพิธีสาร ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล