วินมอเตอร์ไซค์พลังแสงอาทิตย์ตอบโจทย์ประหยัดพลังงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มทยอยเปิดใช้วินมอเตอร์ไซค์พลังงานทางเลือกอย่างเป็นทางการ หลังได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการ และตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

พลังสะอาดด้วย “ไม้กวาดเชือกรัดฟาง”

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”