สะอื้นไห้ ..ชุมชนป้อมพระกาฬ.. อำลาประวัติศาสตร์ ผ่านบันทึกสีน้ำ

ป้อมมหากาฬ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ติดกับถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร ซึ่งทางด้านหลังมีกำแพงเมืองพระนครหลงเหลืออยู่ ตระหง่านมานับแต่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ. 2326