“แอร์เอเชีย” ยกเลิกเที่ยวบิน กรุงเทพ-บาหลี หลังภูเขาไฟอังกุงปะทุ

แอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบิน กรณีท่าอากาศยานงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียปิดชั่วคราว เนื่องจากผลกระทบจากการปะทุภูเขาไฟอังกุง